שבועות
דף לח: - פרק ו' עד דף מט: - סיום שבועות
> View Daf <

בס"ד

Dear Friends and Family, עמו"ש

With the soul-satisfying scent of last year’s Shas-a-thon still suffusing the air, we embark on preparations for a new Shas-a-thon. Torah learning is never a repeat performance, an echo, but always a vibrant, vital experience with far reaching effects, and I plan to be part of this year’s event on Sunday the 8th of November, כ"ו חשון תשע"וat the Hilton London Metropole, once again in aid of A TIME. Together with my fellow learners, scholars and laymen alike, we will achieve the pinnacle of a Siyum HaShas in one place on one day.

For those unfamiliar with the superlative efforts of A TIME, here’s a brief rundown. The organisation provides medical, financial, emotional and halachic support, to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Our efforts at the Shas-a-thon help A TIME’s goals on the spiritual and financial fronts. I need your involvement to facilitate these accomplishments. Your sponsorship will make you a partner in the zechus of the learning and the zechus of the tremendous chessed done.

The kedusha and the achdus in such an undertaking are palpable and powerful. As a supporter, the bracha that resonates will be yours as much as mine. Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

 

Sincerely yours,

Avrohom Shloime KleinChayim Pessach ReinerMy Fundraising Goal

£7,000


 

Money Raised to Date

£7,282


--------------------------------- Donor Comments ---------------------------------
Anonymous
£3,600.00
26/08/2015 13:32

.אך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך, וימלא ה" כל משאלות לבך לטובה, אמן

Anonymous
£1,800.00
26/08/2015 13:32

.אך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך, וימלא ה" כל משאלות לבך לטובה, אמן

Anonymous
£800.00
08/11/2015 18:20

ברכה והצלחה 

מאת ח. פ. ריינער

כולל לפנה"צ
£180.00
ברכות דף ב'
05/11/2015 21:59

כולל לפנה"צ

10 Craven Walk

הצלחה רבה

 

י.ב. האראוויץ, צ.ברח"ש לעברעכט, ל.י. לעברעכט, צ.ה. גראס, צ. בר"א לעברעכט, י. בינדינגער, י.י. פאזן, י.ב. פריעד, ש. שטרייכער, מ. האניג, ש.ז.פאלאק, י. קליין, מ. סאלינסקי, י. האראוויץ, א. פאפענהיים, ב. שטערן, ש.ב. שנעק, י.י. ברייער.

גם אני מצטרף ש.א. האראוויץ

ראש החבורה

זושא שטערן
£180.00
26/10/2015 20:43

לע״נ ר׳ שלום דוב בן ר׳ משה צבי ז״ל

Naftuli Elimelech Stern
£120.00
30/10/2015 14:55

 

לעילוי נשמת

הרה''ק רבי ישעי' ב''ר משה מקערעסטיר זי''ע

שמחה בונם פינקלשטיין
£72.00
05/11/2015 21:48

 רבה הצלחה 

Yisroel Shulem Taub
£72.00
03/11/2015 23:45

דער אויבערשטער זאל ענק ביידע שענקן מיט תורה וגדולה....

yecheskel stern
£50.00
08/11/2015 14:58

all the best 

brochocho vehatslocho

Yitzchok Zelig Reich
£50.00
04/11/2015 19:28

ברכה והצלחה

שלום דוב שטערן
£36.00
08/11/2015 01:28

ברכה והצלחה 

Anonymous
£36.00
06/11/2015 15:33

Dear avrom sholmie thank you very much for everything

pleaes Accept my modest symbolic sponsorship

שמעון ווייס
£25.00
09/11/2015 17:16

לכבוד ידידי היקר שליט"א

הצלחה בכל אשר תפנה

יוסף טייטלבוים
£25.00
06/11/2015 13:05

ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא

מאת ידידך יוסף טייטלבוים

שמשון ריינער
£20.00
05/11/2015 16:56
חברותא מסכת סוטה
£18.01
03/11/2015 22:54

To my dear chavrusa, Thanks for the scarf

Yoel Spielman
£18.00
08/11/2015 15:35

ברכה והצלחה

חזקי שטערן
£18.00
08/11/2015 15:28

מלוה מלכה סטאניסלאוו - ושמחת בית השואבה בבית הר''ר אהרן בארד

משה פאלאט
£18.00
ברכות דף ב'
08/11/2015 13:29

ברכה והצלחה לכבוד ידידי מו''ה אברהם שלמה קליין הי''ו מאת משה פאלאט

S B Spitzer
£18.00
06/11/2015 00:29
volvi sterngold
£18.00
05/11/2015 23:04

hatsloche rabe both together

אברהם
£18.00
05/11/2015 16:01

ישר כח הצלחה בכל הענינים

Avrohom Schreiber
£18.00
03/11/2015 20:03

אשריך ש״ב א שרייבער

אביך
£18.00
03/11/2015 14:50
Tovia Leib Stern
£18.00
02/11/2015 23:15

ברכה והצלחה

Yiddel Stern
£18.00
02/11/2015 14:16

                                                  לכבוד ידיד נפשי כאח לי

וידיד כל בית ישראל אברהם שלמה הי"ו ולכ' "האיש החסד" חיים פסח שליט"א מעומק הלב נברך אתכם בברכת הצלחה בכל

.מעשי ידיכם ובכל אשר תפנו תצליחו

 

ליפא בערגער
£18.00
02/11/2015 13:06

 זר ברכות ורב תשבחות למעלת ידידי ומכובדי

כליל המעלות ופאר המידות, אהוב למקום ולבריות

 מו"ה אברהם שלמה קליין הי"ו

לרגל השתתפותך בלימוד הש"ס לטובת כלל ישראל

זכות התורה יעמוד לך באלף המגן להתברך בכל מילי דמיטב

מתוך הרחבת הדעת ורוב כל

אושר ועושר והצלחה מרובה בכל הענינים

 

כעתירת מוקירך

ח. י. ליפא בערגער

Donating...
Please wait a few seconds