מא. - מט:
קידושין

AMOUNT RAISED:

£25,360
338% Raised of £7,500 Goal
פד: - צ.
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£20,817
771% Raised of £2,700 Goal
י. - יח:
תענית

AMOUNT RAISED:

£19,776
396% Raised of £5,000 Goal
נא: - נו:
שבת

AMOUNT RAISED:

£14,357
96% Raised of £15,000 Goal
ב. - יד:
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£10,000
556% Raised of £1,800 Goal
נב: - סא:
ערובין

AMOUNT RAISED:

£7,012
93% Raised of £7,500 Goal
ב. - יא.
שבת

AMOUNT RAISED:

£6,766
338% Raised of £2,000 Goal
ב. - יד.
חולין

AMOUNT RAISED:

£6,630
111% Raised of £6,000 Goal
כג: - לא.
סוטה

AMOUNT RAISED:

£6,226
249% Raised of £2,500 Goal
כט: - לה.
ראש השנה

AMOUNT RAISED:

£6,139
123% Raised of £5,000 Goal
כ: - ל:
נזיר

AMOUNT RAISED:

£5,014
147% Raised of £3,400 Goal
מא. - נא:
שבת

AMOUNT RAISED:

£4,740
169% Raised of £2,800 Goal
מב: - נ.
סוכה

AMOUNT RAISED:

£4,352
145% Raised of £3,000 Goal
טו. - כד.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£4,144
207% Raised of £2,000 Goal
יא. - כ:
סוכה

AMOUNT RAISED:

£4,137
115% Raised of £3,600 Goal
ב. - יב.
ראש השנה

AMOUNT RAISED:

£4,132
230% Raised of £1,800 Goal
קלז: - קמח.
שבת

AMOUNT RAISED:

£4,098
216% Raised of £1,900 Goal
כב. - כח.
יומא

AMOUNT RAISED:

£4,039
88% Raised of £4,600 Goal
סט. - עו:
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£3,962
67% Raised of £5,900 Goal
כב. - כט:
ראש השנה

AMOUNT RAISED:

£3,891
144% Raised of £2,700 Goal
מה: - נג:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£3,790
190% Raised of £2,000 Goal
יד. - כא:
יומא

AMOUNT RAISED:

£3,685
194% Raised of £1,900 Goal
ב. - יב:
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£3,621
201% Raised of £1,800 Goal
ט: - כא.
מגילה

AMOUNT RAISED:

£3,523
176% Raised of £2,000 Goal
פג: - צא:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£3,385
50% Raised of £6,800 Goal
יד. - כג:
סוטה

AMOUNT RAISED:

£3,375
169% Raised of £2,000 Goal
קיד. - קכא:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£3,344
186% Raised of £1,800 Goal
סב: - עב:
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£3,329
95% Raised of £3,500 Goal
סה: - עה:
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£3,324
166% Raised of £2,000 Goal
לב: - מה.
נדרים

AMOUNT RAISED:

£3,272
164% Raised of £2,000 Goal
קג. - קיא.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£3,241
108% Raised of £3,000 Goal
לח. - מו:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£3,223
170% Raised of £1,900 Goal
קכו: - קלד:
חולין

AMOUNT RAISED:

£2,897
145% Raised of £2,000 Goal
קב: - קח.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£2,891
58% Raised of £5,000 Goal
יא: - כב.
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£2,875
144% Raised of £2,000 Goal
יג. - כא:
בכורות

AMOUNT RAISED:

£2,803
100% Raised of £2,800 Goal
ב. - יג.
ברכות

AMOUNT RAISED:

£2,788
147% Raised of £1,900 Goal
צז. - קו:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£2,787
155% Raised of £1,800 Goal
ב. - יד:
קידושין

AMOUNT RAISED:

£2,779
146% Raised of £1,900 Goal
יב. - כב.
ראש השנה

AMOUNT RAISED:

£2,776
146% Raised of £1,900 Goal
לא: - מב.
פסחים

AMOUNT RAISED:

£2,768
277% Raised of £1,000 Goal
צ. - קב:
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£2,767
106% Raised of £2,600 Goal
כח. - מא.
קידושין

AMOUNT RAISED:

£2,681
268% Raised of £1,000 Goal
ב. - יג:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£2,660
106% Raised of £2,500 Goal
קכו: - קלט:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£2,601
137% Raised of £1,900 Goal
נד. - סד.
ברכות

AMOUNT RAISED:

£2,584
129% Raised of £2,000 Goal
ב. - י.
תענית

AMOUNT RAISED:

£2,534
12% Raised of £21,000 Goal
נד: - סה:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£2,485
124% Raised of £2,000 Goal
מז. - נז:
זבחים

AMOUNT RAISED:

£2,480
138% Raised of £1,800 Goal
עג: - פא.
יומא

AMOUNT RAISED:

£2,422
135% Raised of £1,800 Goal
כט: - מב:
סוכה

AMOUNT RAISED:

£2,421
121% Raised of £2,000 Goal
ב. - י:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£2,365
101% Raised of £2,345 Goal
יג. - כו.
ברכות

AMOUNT RAISED:

£2,346
117% Raised of £2,000 Goal
מא. - נב.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£2,345
117% Raised of £2,000 Goal
צ: - קב.
שבת

AMOUNT RAISED:

£2,331
123% Raised of £1,900 Goal
כט: - מ:
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£2,322
129% Raised of £1,800 Goal
צה. - קה.
ערובין

AMOUNT RAISED:

£2,270
126% Raised of £1,800 Goal
כא. - לג:
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£2,266
113% Raised of £2,000 Goal
צד. - קג.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£2,258
125% Raised of £1,800 Goal
סא: - עב.
ערובין

AMOUNT RAISED:

£2,256
125% Raised of £1,800 Goal
ב. - יד.
סוטה

AMOUNT RAISED:

£2,244
224% Raised of £1,000 Goal
ב. - יג.
בכורות

AMOUNT RAISED:

£2,224
222% Raised of £1,000 Goal
מד. - נה.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£2,214
123% Raised of £1,800 Goal
יג. - כו.
מנחות

AMOUNT RAISED:

£2,196
116% Raised of £1,900 Goal
סב: - עב.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£2,194
110% Raised of £2,000 Goal
נה: - סב:
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£2,159
103% Raised of £2,100 Goal
כט. - לח.
כתובות

AMOUNT RAISED:

£2,154
113% Raised of £1,900 Goal
צט: - קיד.
פסחים

AMOUNT RAISED:

£2,128
112% Raised of £1,900 Goal
נח: - סט.
קידושין

AMOUNT RAISED:

£2,085
116% Raised of £1,800 Goal
קכב: - קכט:
שבת

AMOUNT RAISED:

£2,079
116% Raised of £1,800 Goal
פז: - צז.
יבמות

AMOUNT RAISED:

£2,051
103% Raised of £2,000 Goal
יג: - כ:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£2,038
113% Raised of £1,800 Goal
סג: - עו:
מנחות

AMOUNT RAISED:

£2,027
101% Raised of £2,000 Goal
מב. - מט:
סוטה

AMOUNT RAISED:

£2,018
106% Raised of £1,900 Goal
יא. - יז.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£2,018
101% Raised of £2,000 Goal
ב. - יג:
ערכין

AMOUNT RAISED:

£2,009
112% Raised of £1,800 Goal
ב. - יג.
מכות

AMOUNT RAISED:

£1,990
100% Raised of £2,000 Goal
כז. - לז.
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,986
99% Raised of £2,000 Goal
נ. - נו:
סוכה

AMOUNT RAISED:

£1,971
110% Raised of £1,800 Goal
פב. - צ:
גיטין

AMOUNT RAISED:

£1,968
109% Raised of £1,800 Goal
פג: - צג.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£1,965
98% Raised of £2,000 Goal
מח. - נד:
נדה

AMOUNT RAISED:

£1,938
108% Raised of £1,800 Goal
כ: - לב:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£1,918
101% Raised of £1,900 Goal
עח. - צ.
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,914
101% Raised of £1,900 Goal
יג. - כא.
נדה

AMOUNT RAISED:

£1,910
106% Raised of £1,800 Goal
קג. - קיא.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,898
105% Raised of £1,800 Goal
כא. - לא:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£1,896
105% Raised of £1,800 Goal
מ. - מט.
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£1,873
104% Raised of £1,800 Goal
כ: - כח:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,872
94% Raised of £2,000 Goal
כד: - לד.
תמורה

AMOUNT RAISED:

£1,871
104% Raised of £1,800 Goal
פג. - צד.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,868
104% Raised of £1,800 Goal
כט: - מ:
ביצה

AMOUNT RAISED:

£1,868
104% Raised of £1,800 Goal
כו. - לו:
זבחים

AMOUNT RAISED:

£1,868
104% Raised of £1,800 Goal
ק: - קי.
מנחות

AMOUNT RAISED:

£1,863
67% Raised of £2,800 Goal
נז. - סו:
נזיר

AMOUNT RAISED:

£1,850
97% Raised of £1,900 Goal
עו: - פב.
שבת

AMOUNT RAISED:

£1,844
92% Raised of £2,000 Goal
צב. - קב:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,826
183% Raised of £1,000 Goal
ב. - יא:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£1,821
182% Raised of £1,000 Goal
ב. - יד.
יומא

AMOUNT RAISED:

£1,804
180% Raised of £1,000 Goal
לא: - מא.
שבת

AMOUNT RAISED:

£1,780
148% Raised of £1,200 Goal
כח. - לט.
יומא

AMOUNT RAISED:

£1,779
73% Raised of £2,450 Goal
מו: - נד:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,759
98% Raised of £1,800 Goal
טו: - כו.
זבחים

AMOUNT RAISED:

£1,719
172% Raised of £1,000 Goal
יא: - כא.
פסחים

AMOUNT RAISED:

£1,712
86% Raised of £2,000 Goal
יא: - יט.
מועד קטן

AMOUNT RAISED:

£1,698
94% Raised of £1,800 Goal
ב. - טו:
זבחים

AMOUNT RAISED:

£1,696
89% Raised of £1,900 Goal
עו: - פז:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,696
68% Raised of £2,500 Goal
סח: - עה.
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£1,695
89% Raised of £1,900 Goal
עה: - פג.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,686
94% Raised of £1,800 Goal
כד. - לב.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£1,649
92% Raised of £1,800 Goal
יב: - כג:
ביצה

AMOUNT RAISED:

£1,642
86% Raised of £1,900 Goal
כו. - לד:
ברכות

AMOUNT RAISED:

£1,640
82% Raised of £2,000 Goal
סח. - עח.
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,636
82% Raised of £2,000 Goal
יז. - כו.
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,634
86% Raised of £1,900 Goal
פא. - פח.
יומא

AMOUNT RAISED:

£1,626
81% Raised of £2,000 Goal
לז. - מח.
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,612
161% Raised of £1,000 Goal
ב. - יב.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,604
80% Raised of £2,000 Goal
לו. - מו.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£1,603
178% Raised of £900 Goal
ב. - יא:
חגיגה

AMOUNT RAISED:

£1,600
89% Raised of £1,800 Goal
יא: - כ:
חגיגה

AMOUNT RAISED:

£1,593
84% Raised of £1,900 Goal
יב: - כב:
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£1,573
87% Raised of £1,800 Goal
סד. - עד.
נדרים

AMOUNT RAISED:

£1,564
87% Raised of £1,800 Goal
מט. - ס:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,558
87% Raised of £1,800 Goal
נב. - סב.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£1,550
155% Raised of £1,000 Goal
ב. - יא:
נזיר

AMOUNT RAISED:

£1,547
86% Raised of £1,800 Goal
סה: - עז:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,536
85% Raised of £1,800 Goal
ב. - יב:
נדה

AMOUNT RAISED:

£1,534
77% Raised of £2,000 Goal
סט. - פב:
קידושין

AMOUNT RAISED:

£1,533
81% Raised of £1,900 Goal
כ: - כח:
כריתות

AMOUNT RAISED:

£1,521
85% Raised of £1,800 Goal
מ: - מט:
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£1,516
84% Raised of £1,800 Goal
יד: - כז.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£1,498
75% Raised of £2,000 Goal
קמח. - קנז:
שבת

AMOUNT RAISED:

£1,495
79% Raised of £1,900 Goal
כ: - לא:
שבת

AMOUNT RAISED:

£1,489
83% Raised of £1,800 Goal
ב. - יא:
ערובין

AMOUNT RAISED:

£1,484
148% Raised of £1,000 Goal
יד. - כו:
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,463
81% Raised of £1,800 Goal
מו. - נה.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£1,462
81% Raised of £1,800 Goal
סז: - עו:
שבת

AMOUNT RAISED:

£1,457
146% Raised of £1,000 Goal
ב. - יא.
מועד קטן

AMOUNT RAISED:

£1,444
72% Raised of £2,000 Goal
כז. - לו.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£1,439
72% Raised of £2,000 Goal
מט: - נח:
קידושין

AMOUNT RAISED:

£1,418
142% Raised of £1,000 Goal
ב. - י:
מעילה

AMOUNT RAISED:

£1,387
77% Raised of £1,800 Goal
עב. - פב.
ערובין

AMOUNT RAISED:

£1,365
76% Raised of £1,800 Goal
נח: - סז:
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,357
75% Raised of £1,800 Goal
עח. - פט:
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,356
75% Raised of £1,800 Goal
ב. - טו.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£1,342
134% Raised of £1,000 Goal
מ. - מח.
נדה

AMOUNT RAISED:

£1,337
74% Raised of £1,800 Goal
סה: - עג:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£1,336
74% Raised of £1,800 Goal
צג: - קג.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£1,330
67% Raised of £2,000 Goal
לב. - לט:
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£1,308
73% Raised of £1,800 Goal
עב. - פב.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£1,300
65% Raised of £2,000 Goal
כג: - כט:
ביצה

AMOUNT RAISED:

£1,299
68% Raised of £1,900 Goal
ל: - לט.
נזיר

AMOUNT RAISED:

£1,288
129% Raised of £1,000 Goal
פג. - צב.
זבחים

AMOUNT RAISED:

£1,278
43% Raised of £3,000 Goal
פב. - צה.
ערובין

AMOUNT RAISED:

£1,236
124% Raised of £1,000 Goal
סב. - סט.
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£1,235
124% Raised of £1,000 Goal
כ: - כז.
חגיגה

AMOUNT RAISED:

£1,229
68% Raised of £1,800 Goal
לה. - מה.
ברכות

AMOUNT RAISED:

£1,218
122% Raised of £1,000 Goal
עג. - פא.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,208
60% Raised of £2,000 Goal
ב. - יג:
תמורה

AMOUNT RAISED:

£1,206
121% Raised of £1,000 Goal
צ. - קא:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,202
120% Raised of £1,000 Goal
לא. - מב.
סוטה

AMOUNT RAISED:

£1,201
120% Raised of £1,000 Goal
קא: - קיב:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,197
120% Raised of £1,000 Goal
לח. - נב:
מנחות

AMOUNT RAISED:

£1,196
63% Raised of £1,900 Goal
נא: - סב.
יומא

AMOUNT RAISED:

£1,190
66% Raised of £1,800 Goal
כא. - לא:
נדה

AMOUNT RAISED:

£1,190
119% Raised of £1,000 Goal
לא: - לט:
נדה

AMOUNT RAISED:

£1,186
119% Raised of £1,000 Goal
כד. - לד.
ערכין

AMOUNT RAISED:

£1,181
118% Raised of £1,000 Goal
כו. - לח.
מנחות

AMOUNT RAISED:

£1,179
59% Raised of £2,000 Goal
יד. - כד.
תמורה

AMOUNT RAISED:

£1,176
65% Raised of £1,800 Goal
קיב. - קכ:
זבחים

AMOUNT RAISED:

£1,175
62% Raised of £1,900 Goal
מד. - נג:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,174
117% Raised of £1,000 Goal
פא. - צא:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,170
117% Raised of £1,000 Goal
קסח. - קעו:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,165
117% Raised of £1,000 Goal
ב. - ט:
מגילה

AMOUNT RAISED:

£1,164
58% Raised of £2,000 Goal
ב. - יא.
סוכה

AMOUNT RAISED:

£1,162
116% Raised of £1,000 Goal
מא: - נב:
ערובין

AMOUNT RAISED:

£1,156
116% Raised of £1,000 Goal
י: - כ:
כתובות

AMOUNT RAISED:

£1,147
115% Raised of £1,000 Goal
לב: - מא:
ערובין

AMOUNT RAISED:

£1,146
115% Raised of £1,000 Goal
יא: - יט.
מועד קטן

AMOUNT RAISED:

£1,136
114% Raised of £1,000 Goal
סב. - עג:
יומא

AMOUNT RAISED:

£1,124
112% Raised of £1,000 Goal
כ: - כט:
סוכה

AMOUNT RAISED:

£1,122
112% Raised of £1,000 Goal
נ. - נז:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£1,120
112% Raised of £1,000 Goal
קב: - קיג:
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£1,113
111% Raised of £1,000 Goal
קב: - קיא:
שבת

AMOUNT RAISED:

£1,108
111% Raised of £1,000 Goal
יט: - כט:
שבועות

AMOUNT RAISED:

£1,108
111% Raised of £1,000 Goal
סא. - עג.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,108
58% Raised of £1,900 Goal
לה. - מד.
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,107
111% Raised of £1,000 Goal
יב. - כא.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,102
110% Raised of £1,000 Goal
לב. - מא.
גיטין

AMOUNT RAISED:

£1,092
109% Raised of £1,000 Goal
עד. - פג:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£1,085
109% Raised of £1,000 Goal
יג. - כב:
שקלים

AMOUNT RAISED:

£1,078
60% Raised of £1,800 Goal
יא: - כ:
נזיר

AMOUNT RAISED:

£1,076
108% Raised of £1,000 Goal
סו. - עו:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,064
106% Raised of £1,000 Goal
מז. - נז.
נזיר

AMOUNT RAISED:

£1,061
106% Raised of £1,000 Goal
יג. - כד:
מכות

AMOUNT RAISED:

£1,056
106% Raised of £1,000 Goal
לג: - מד.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,056
106% Raised of £1,000 Goal
יח: - לא.
תענית

AMOUNT RAISED:

£1,054
105% Raised of £1,000 Goal
כב. - ל.
מעילה

AMOUNT RAISED:

£1,050
105% Raised of £1,000 Goal
נב: - סג:
מנחות

AMOUNT RAISED:

£1,043
104% Raised of £1,000 Goal
כא. - לב.
מגילה

AMOUNT RAISED:

£1,038
104% Raised of £1,000 Goal
קס. - קסח.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,036
104% Raised of £1,000 Goal
קז. - קיד:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,028
103% Raised of £1,000 Goal
עו: - פז.
מנחות

AMOUNT RAISED:

£1,025
103% Raised of £1,000 Goal
קיא. - קיט.
בבא מציעא

AMOUNT RAISED:

£1,019
102% Raised of £1,000 Goal
מה. - נג:
ברכות

AMOUNT RAISED:

£1,018
102% Raised of £1,000 Goal
קיד: - קכב:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,018
41% Raised of £2,500 Goal
ל. - לח:
שבועות

AMOUNT RAISED:

£1,018
102% Raised of £1,000 Goal
לט. - נא:
יומא

AMOUNT RAISED:

£1,009
101% Raised of £1,000 Goal
ב. - יב:
ביצה

AMOUNT RAISED:

£1,001
100% Raised of £1,000 Goal
ב. - יג.
מנחות

AMOUNT RAISED:

£1,000
100% Raised of £1,000 Goal
מט: - סא:
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£1,000
100% Raised of £1,000 Goal
ב. - ח:
יבמות

AMOUNT RAISED:

£1,000
100% Raised of £1,000 Goal
נח. - סה:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£1,000
100% Raised of £1,000 Goal
ק: - קט.
חולין

AMOUNT RAISED:

£1,000
100% Raised of £1,000 Goal
ב. - יא.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£1,000
100% Raised of £1,000 Goal
קט. - קיז:
חולין

AMOUNT RAISED:

£978
98% Raised of £1,000 Goal
עב: - פג.
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£975
49% Raised of £2,000 Goal
יד. - יט:
שבועות

AMOUNT RAISED:

£961
96% Raised of £1,000 Goal
יא: - כ:
כריתות

AMOUNT RAISED:

£956
96% Raised of £1,000 Goal
קח. - קטז:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£950
95% Raised of £1,000 Goal
ב. - יד.
הוריות

AMOUNT RAISED:

£936
94% Raised of £1,000 Goal
כג. - לא:
סנהדרין

AMOUNT RAISED:

£931
93% Raised of £1,000 Goal
צב. - קג.
זבחים

AMOUNT RAISED:

£930
93% Raised of £1,000 Goal
עד. - פו:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£916
92% Raised of £1,000 Goal
יג: - כד.
ערכין

AMOUNT RAISED:

£913
91% Raised of £1,000 Goal
ב. - יג.
שקלים

AMOUNT RAISED:

£861
86% Raised of £1,000 Goal
ע: - פג.
זבחים

AMOUNT RAISED:

£841
84% Raised of £1,000 Goal
כו. - לה.
יבמות

AMOUNT RAISED:

£821
82% Raised of £1,000 Goal
יז. - כז:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£804
89% Raised of £900 Goal
לט. - מז.
נזיר

AMOUNT RAISED:

£794
42% Raised of £1,900 Goal
קטז: - קכו:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£764
76% Raised of £1,000 Goal
פט: - ק:
חולין

AMOUNT RAISED:

£749
75% Raised of £1,000 Goal
קלט: - קמו:
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£741
74% Raised of £1,001 Goal
קל. - קלז:
שבת

AMOUNT RAISED:

£740
74% Raised of £1,000 Goal
נד: - סד:
נדה

AMOUNT RAISED:

£737
74% Raised of £1,000 Goal
נג: - סו.
יבמות

AMOUNT RAISED:

£732
37% Raised of £2,000 Goal
סד: - עג.
נדה

AMOUNT RAISED:

£712
40% Raised of £1,800 Goal
קג. - קיב.
זבחים

AMOUNT RAISED:

£652
65% Raised of £1,000 Goal
נז. - סז:
שבת

AMOUNT RAISED:

£644
64% Raised of £1,000 Goal
קיז: - קכו:
חולין

AMOUNT RAISED:

£642
36% Raised of £1,800 Goal
נח. - ע:
זבחים

AMOUNT RAISED:

£632
33% Raised of £1,900 Goal
קיא: - קיט:
בבא קמא

AMOUNT RAISED:

£626
63% Raised of £1,000 Goal
פז. - צט:
פסחים

AMOUNT RAISED:

£625
63% Raised of £1,000 Goal
קיא: - קכב:
שבת

AMOUNT RAISED:

£622
62% Raised of £1,000 Goal
לו: - מז.
זבחים

AMOUNT RAISED:

£616
62% Raised of £1,000 Goal
פב. - צ:
שבת

AMOUNT RAISED:

£612
32% Raised of £1,900 Goal
נג. - סא.
בכורות

AMOUNT RAISED:

£608
30% Raised of £2,000 Goal
י: - כב.
מעילה

AMOUNT RAISED:

£606
61% Raised of £1,000 Goal
ב. - יא:
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£588
29% Raised of £2,000 Goal
כב. - כט:
עבודה זרה

AMOUNT RAISED:

£580
58% Raised of £1,000 Goal
יד: - כח.
קידושין

AMOUNT RAISED:

£542
54% Raised of £1,000 Goal
ב. - יא:
כריתות

AMOUNT RAISED:

£534
53% Raised of £1,000 Goal
יא. - כ:
שבת

AMOUNT RAISED:

£522
29% Raised of £1,800 Goal
לח. - מט.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£502
50% Raised of £1,000 Goal
ב. - יד.
שבועות

AMOUNT RAISED:

£476
26% Raised of £1,800 Goal
מב. - נ.
פסחים

AMOUNT RAISED:

£460
46% Raised of £1,000 Goal
מח. - נח:
חולין

AMOUNT RAISED:

£380
38% Raised of £1,000 Goal
כח. - לח.
בבא בתרא

AMOUNT RAISED:

£363
36% Raised of £1,000 Goal
ל. - לז:
מעילה

AMOUNT RAISED:

£360
36% Raised of £1,000 Goal
פז. - ק:
מנחות

AMOUNT RAISED:

£252
25% Raised of £1,000 Goal
יא: - כב.
ערובין

AMOUNT RAISED:

£176
18% Raised of £1,000 Goal
מג. - נב:
בכורות

AMOUNT RAISED:

£122
12% Raised of £1,000 Goal
נד. - סג:
נדרים

AMOUNT RAISED:

£79
8% Raised of £1,000 Goal
לא. - מג.
בכורות

AMOUNT RAISED:

£36
4% Raised of £1,000 Goal
קלה. - קמב.
חולין

AMOUNT RAISED:

£18
2% Raised of £1,000 Goal
Donating...
Please wait a few seconds