תענית
דף י. - משנה א' עד דף יח: - סוף פרק ב'
> View Daf <

בס"ד

Dear Friends and Family, עמו"ש

With the soul-satisfying scent of last year’s Shas-a-thon still suffusing the air, we embark on preparations for a new Shas-a-thon. Torah learning is never a repeat performance, an echo, but always a vibrant, vital experience with far reaching effects, and I plan to be part of this year’s event on Sunday the 8th of November, כ"ו חשון תשע"וat the Hilton London Metropole, once again in aid of A TIME. Together with my fellow learners, scholars and laymen alike, we will achieve the pinnacle of a Siyum HaShas in one place on one day.

For those unfamiliar with the superlative efforts of A TIME, here’s a brief rundown. The organisation provides medical, financial, emotional and halachic support, to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Our efforts at the Shas-a-thon help A TIME’s goals on the spiritual and financial fronts. I need your involvement to facilitate these accomplishments. Your sponsorship will make you a partner in the zechus of the learning and the zechus of the tremendous chessed done.

The kedusha and the achdus in such an undertaking are palpable and powerful. As a supporter, the bracha that resonates will be yours as much as mine. Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

 

Sincerely yours,

Zvi KohnYisroel KohnMy Fundraising Goal

£5,000


 

Money Raised to Date

£19,776


--------------------------------- Donor Comments ---------------------------------
A Friend
£6,500.00
06/11/2015 13:30
FAREHAM LTD
£5,000.00
02/11/2015 16:36

Lovely to do business with

Anonymous
£1,800.00
05/11/2015 19:10
Freemans solicitors
£1,500.00
04/11/2015 09:40

We are delighted to support this worthy cause and wish it much success.

Ross Kemp & Kingsbury
£1,000.00
21/09/2015 09:54
Sharon Properties Limited
£750.00
04/11/2015 09:44
Yanky Dreyfuss
£500.00
05/11/2015 20:33
Yanki Halpern
£360.00
27/10/2015 17:42
A.L.
£300.00
29/10/2015 18:34
Howard Freeman
£250.00
04/11/2015 09:42
Anonymous
£250.00
03/09/2015 15:51

בזכות מעשיך ופעולותיך הברוכות והנשגבות למען המוסד הק'  המעודד מרומם ומשמח לבבות אחינו בשעות וימי מצוקתם תתברכו בכל מילי דמיטב ברו"ג עמו"ש  

Klifer D. LTD
£180.00
04/11/2015 21:27

Much Hatzlacha with everything..!!!!

Benny & Yoel
£180.00
נדרים דף ב'
21/10/2015 12:11

הצלחה רבה מאת יב״צ האפפמאנן ויואל דייטש

Itche braun
£180.00
תענית דף ב'
13/09/2015 16:44

בהרבה הצלחה 

Chaim Mordecha Margulies
£100.00
27/10/2015 21:19

a true askan for yiddishe kinderlech hashem should bench you for all you do for Side by side

Yehuda Kohn
£100.00
18/10/2015 11:25

I'm proud to be your brother!

אלימלך פיליפ
£80.00
05/11/2015 16:56

לכבוד שכני וידידי היקר ישראל קאהן העוסק בצרכי ציבור באמונה בלב ונפש יומם ולילה להמוסד החשוב

הקב"ה ישלם שכרם ויזכה לראות הרבה נחת דקדושה מכל יוצ"ח

Avrumi Berkovits
£72.00
07/11/2015 21:21

!!הצלחה רבה

HaGefen UK
£72.00
06/11/2015 13:33

Thanks for helping HaGefen UK resolve the Shiduch Crisis, One At

A Time

Yoely Wieder
£72.00
05/11/2015 17:49
מורינו הרב שליט״א
£72.00
05/11/2015 14:52
S.C.G.
£72.00
16/09/2015 17:18

A real pleasure working with you

ברכה הצלחה וכל טוב

Swiftclean Ltd
£54.00
08/11/2015 00:34
  1. Sruli, keep up your good work and lots of Hatzlocha.
Yitzchok Zelig Reich
£50.00
04/11/2015 19:28

ברכה והצלחה

C E Josefovitz
£50.00
02/11/2015 16:19

When the love is real every little counts

Yossi Stern
£50.00
19/10/2015 14:14

לע״נ ר׳ שלום דוב בן ר׳ משה צבי ז״ל

הצלחה רבה

Sruly Stern
£36.00
26/10/2015 18:30

Keep up your great work, were all looking forward to the great day iyh.

 

Hatzloche 

Yossi Lieberman
£36.00
26/10/2015 11:38

Sruli, Hatzlocho in all your klal work - may you go from strength to strength and have all the brochos.....................

Shayelle Gluck - שמייכעל
£20.00
08/11/2015 13:26

הצלחה רבה 

Your best friend 

Shayelle @ Shmeichel

משה הערש כהנא
£18.00
08/11/2015 12:48
Yitzchok Reichman
£18.00
08/11/2015 00:49
M D Getter
£18.00
06/11/2015 13:14

לגיסי היקר הצלחה רבה בכל מעשיך

Chaim Braun
£18.00
06/11/2015 11:40
j a posen
£18.00
29/10/2015 17:04

keep up your good work

Donating...
Please wait a few seconds